• Huvudmeny

Ny hemsida om svenska världsminnen

Nu finns en hemsida för de svenska bidragen på Unescos förteckning över världsminnen. På hemsidan kan man också ge förslag på andra dokument, arkiv och samlingar som skulle passa på listan.

Dokument och samlingar är människans minne och bevarar mångfalden i språk och kulturer, men bevarandet av dessa hotas av bland annat nedbrytning, brand och översvämningar. Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – startade 1992 och handlar om bevarandet av dokument, samlingar, arkiv och bibliotek.

Sex svenska bidrag har hittills tagits upp på Unescos förteckning över världsminnen: Astrid Lindgrens, Emanuel Swedenborgs, Ingmar Bergmans och Alfred Nobels arkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar.

Nu uppmärksammas dessa på hemsidan svenskavarldsminnen.se.länk till annan webbplats På hemsidan är det dessutom möjligt att ge förslag på dokument, arkiv och samlingar som kan inkluderas på en tentativ svensk lista från vilken nomineringar kan komma att göras för det internationella registret.

Uppdaterad 15 oktober 2015