• Huvudmeny

Möte om Unescos globala strategier

I september hölls ett möte för att diskutera Unescos globala strategier. Syftet var bland annat att öka kunskapen om frågor som rör genomförandet av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Vilka lärdomar kan man dra av genomförandet av Unescos kapacitetsuppbyggande strategi för att trygga det immateriella kulturarvet i Europa och Centralasien? Vad typ av kunskap bör experter och handledare inneha för att ge politisk rådgivning respektive undervisa? Vilka råd ger dessa till Unesco vad gäller ytterligare förbättringar av programmet?

Det är några av de frågor som diskuterades under ett möte om Unescos globala strategier i september 2014. Under mötet, som ägde rum i Bulgarien, deltog experter och representanter från Unescos fältkontor, vilka spelat en aktiv roll när det gäller kapacitetsuppbyggnad i länder Europa och Centralasien. Syftet med mötet var att öka kunskapen om frågor som rör genomförandet av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet och diskutera ett utbildnings- och informationsmaterial som nyligen tagits fram av konventionens sekretariat.

Läs mer

Unesco.org: Review meeting of the global capacity-building strategy for safeguarding intangible cultural heritage in Europe and Central Asialänk till annan webbplats

Uppdaterad 15 oktober 2015