• Huvudmeny

Internationell NGO-konferens

Dags för den första internationella NGO-konferensen – Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i Barcelona 6-13 juni 2015

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet har inneburit ett stort steg framåt när det gäller erkännande av det immateriella kulturarvet och för de individer och grupper som håller detta arv levande. I detta avseende har även ackrediterade ideella organisationerna, så kallade NGOer, stor betydelse.

I konventionens så kallade operativa direktiv anges att varje medlemsland ska säkerställa att samhällen, grupper och individer ska göras delaktiga i konventionsarbetet. Ideella aktörer som uppfyller vissa kriterier i konventionens operativa direktiv har även möjlighet att ansöka om så kallad ackreditering för att bistå med rådgivning i olika frågor.

I juni 2014 fattades beslut om ackreditering av totalt tolv ideella organisationer, varav två svenska, nämligen Erik Sahlström Institutet och Berättarnätet Kronoberg. I mars 2015 hade totalt 178 ideella organisationer ackrediterats.

I samband med kommittémötet i Paris i december 2014 hölls ett separat möte för ackrediterade NGOer. Beslut fattades då om att organisera en internationell konferens för ackrediterade NGOer under 2015. Konferensen riktar sig främst till ideella organisationer såväl som till internationella forskare men även till en intresserad allmänhet, föreningar och anställda inom universitetssektorn och offentlig förvaltning.

Konferensen syftar till att stärka det lokala medvetandet om det immateriella kulturarvets betydelse, skapa kontakt mellan ackrediterade NGOer, ge en möjlighet för NGOerna att dela med sig av sina erfarenheter, identifiera utmaningar, studera relationer med andra involverade parter; diskutera NGOernas roll när det gäller vidareförande av det immateriella kulturarvet och mycket, mycket mer.

Konferensen äger rum 6-13 juni 2015 i Barcelona. Om du önskar delta, registrera dig här: www.ich.catlänk till annan webbplats

OBS! Senaste datum för anmälan är 15 april!

Läs mer om de ideella aktörernas roll och medverkan härlänk till annan webbplats


Uppdaterad 15 oktober 2015