• Huvudmeny

10 juni 2015

Hur tryggar vi vårt kulturarv?

Hur bevarar vi det ogripbara, som mat och traditioner? Institutets samordnare Annika Sjöberg berättar om arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i en artikel i tidningen Scandinavian traveler.

Immateriella kulturarv kan beskrivas som sådant som inte går att ta på som traditioner, berättelser, musik, dans och hantverksskicklighet. Några exempel är midsommarfirande eller den svenska fikatraditionen.

Annika Sjöberg på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, är samordnare för arbetet med konventionen i Sverige, och hon tar även emot de förslag på levande immateriella kulturarv som kommer in från medborgare och organisationer. Målet är att skapa en förteckning över immateriella kulturarv i Sverige.

”En tradition som jag själv tycker är spännande är barns lekar på skolgården. Det kan handla om klapp- och sånglekar som ”Bro bro breja” och ”So makaroni”, som förs vidare från en generation barn till en annan och som inte dokumenterats särskilt väl”, säger hon bland annat i artikeln.

Annika Sjöberg förklarar även att traditioner måste få förändras och att syftet inte är att bevara dem i stelnad form. Hon säger också att hon hoppas på stor mångkulturell spridning bland de inkommande förslagen.

Läs artikeln

Scandinavian traveler: Hur tryggar vi vårt kulturarv?länk till annan webbplats

Läs mer om Unescouppdraget

Unesco – immateriella kulturarv

Uppdaterad 15 oktober 2015