• Huvudmeny

Susanne Nylund Skog

Forskare

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Nätverk

  • Ingår sedan 1995 i nordisk folkloristisk och etnologisk forskargrupp Kulturella perspektiv på födsel och föräldraskap (Kpff).
  • Forskarnätverket Judarna i Sverige - en minoritets historia, koordinator Carl Henrik Carlsson, fil dr, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.
  • SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Working Group on Archives

Publikationer

Uppdaterad 07 april 2021

Kontakt


Susanne Nylund Skog

Telefon: 073-558 60 76

E-post: Susanne Nylund Skog