• Huvudmeny

Sonja Entzenberg

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 07 april 2021

Kontakt

Sonja Entzenberg

Telefon: 073-640 72 97

E-post: Sonja Entzenberg