• Huvudmeny

Sebastian Embacher

Språkvårdare i svenskt teckenspråk

Institutet för språk och folkminnen
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Sebastian Embacher

E-post: Sebastian Embacher

Bildtelefon:
sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

För att ringa till bildtelefon från taltelefon: ring nummer 020-28 00 20 och begär adress sprakradet-teckensprak@t-meeting.se
Läs mer på webbplatsen www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats.