• Huvudmeny

Rickard Domeij

Språkvårdare i svenska

Institutet för språk och folkminnen
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Arbetar med

Arbetar på Språkrådet som språkteknologiansvarig och är föreståndare för Institutets kunskapscentrum för den europeiska forskningsinfrastrukturen Clarin. Fil. dr i datorlingvistik och forskar om datorstöd för att skriva, läsa och forska. Arbetsområden:

Externa uppdrag och samarbeten

​Publikationer

Till Rickard Domeijs publikationslista

Uppdaterad 05 november 2020

Kontakt


Rickard Domeij

Telefon: 073-558 60 41

E-post: Rickard Domeij