• Huvudmeny

Maria Löfdahl

Forskningsarkivarie, namn

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Ortnamn
  • Urbana namn
  • Inofficiella namn
  • Flerspråkighet
  • Språkliga landskap

Uppdrag

  • Svensk representant i NORNA-kommittén.

Publikationer i urval

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Maria Löfdahl

Telefon: 073-558 60 70

E-post: Maria Löfdahl