• Huvudmeny

Katharina Leibring

Förste forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

 • Ansvarar för institutets arbete med nyare personnamn
 • Ansvarar för institutets arbete med andra namn än ort- och personnamn
 • Projektet Djurnamn i Sverige
 • Projektet Förnamn i Sverige – nytt namnlexikon
 • Projektet Kvinnors namn under 1600-talet i Sverige
 • Svarar på namnfrågor från allmänhet, forskare och journalister

Forskningsintressen

 • Djurnamn
 • Företagsnamn 
 • Nutida personnamn
 • Personnamnsvård
 • Tidigmoderna personnamn

Uppdrag

Publikationer

Uppdaterad 14 september 2020

Kontakt


Katharina Leibring

Telefon: 0735-58 60 64

E-post: Katharina Leibring