• Huvudmeny

Jenny Nilsson

Forskningsarkivarie, docent i nordiska språk

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Publikationer i urval

Uppdaterad 24 april 2020

Kontakt


Jenny Nilsson

Telefon: 073-558 60 74

E-post: Jenny Nilsson