• Huvudmeny

Eva Thelin

Forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Publikationer

Uppdaterad 14 september 2020

Kontakt


Eva Thelin

Telefon: 073-558 60 87

E-post: Eva Thelin