• Huvudmeny

Erik Magnusson Petzell

Akademiforskare

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

  • Forskning, företrädesvis om morfo-syntaktisk variation (diakron och synkron).
  • Kunskapsspridning, framför allt genom ett stående inslag om språk och dialekter i P4 Göteborg (om onsdagarna, på förmiddagen).
  • Sammankallande i forskningsgruppen. Deltar i projekten SB-sam och TillTal.

Publikationer i urval

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Erik Magnusson Petzell

Telefon: 070-280 11 31

E-post: Erik Magnusson Petzell