• Huvudmeny

Erik Magnusson Petzell

Akademiforskare

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

  • Forskning, företrädesvis om morfo-syntaktisk variation (diakron och synkron).Fo
  • Kunskapsspridning, framför allt genom ett stående inslag om språk och dialekter i P4 Göteborg (om onsdagarna, på förmiddagen).
  • Deltar i projekten SB-sam och TillTal.

Publikationer i urval

Uppdaterad 12 april 2021

Kontakt


Erik Magnusson Petzell

Telefon: 070-280 11 31

E-post: Erik Magnusson Petzell