• Huvudmeny

Björn Lundqvist

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Namnvård gällande ortnamn på minoritetsspråk

Forskningsintressen

Samiska ortnamn, meänkieliska ortnamn, skogsfinska ortnamn, samiska substratnamn, finska substratnamn, skogsfinska substratnamn, samiska namn och benämningar på renar.

Om mig

Riina Heikkilä 2014: Suomi Työssä. I: Kieliviesti 1, 2014. Kielineuvosto – Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, Stockholm.

Publikationer

Uppdaterad 14 september 2020

Kontakt


Björn Lundqvist

Telefon: 073-558 60 67

E-post: Björn Lundqvist