• Huvudmeny

Annika Karlholm

Forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Disputerade 2000 i Nordiska språk på avhandlingen Folkligt bildspråk. En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter.

Arbetade under 2002-2008 på Svenska Akademiens ordbok.

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Semantik (speciellt bildspråk, metaforer) 
  • Ord och sak (bl.a. föremål- och redskapsbeteckningar)
  • Lexikografi
  • Dialektgeografi

Uppdrag

Landsredaktör för tidskriften LexicoNordicalänk till annan webbplats

Uppdaterad 14 september 2020

Kontakt


Annika Karlholm

Telefon: 073-558 60 59

E-post: Annika Karlholm