• Huvudmeny

Anna Westerberg

Förste forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Nordvästerbottniska dialekter
  • Dialektutjämning
  • Dialektgeografi

Uppdrag

  • Sekreterare i den svenska nationalkommittén för det alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae sedan 2009

Publikationer

Uppdaterad 14 september 2020

Kontakt


Anna Westerberg

Telefon: 073-558 60 90

E-post: Anna Westerberg