• Huvudmeny

Susanne Nylund Skogs publikationer

Böcker

2018: Samlare, jägare och andra fågelskådare. Stockholm: Carlsson Bokförlag i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

2012: Livets vägar. Svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet. Institutet för språk och folkminnen: Edita, Uppsala.

2002: Ambivalenta upplevelser & mångtydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande. Stockholms universitet: Etnologiska institutionen (Diss). 2:a upplagan 2003 på Joskmedia: Stockholm.

Redaktörskap

2017: (Med Charlotte Hagström) Kulturella perspektiv Volym 26, nr 1 på tema Samlande, samlare, samlingar.

2013: (Med Birgitta Meurling) Nätverket. Etnologisk tidskrift, nr. 18, tema: Kvinnor gör rum. http://natverket.etnologi.uu.se/volym/18/18.pdflänk till annan webbplats

1998: (Med Tove Ingebjørg Fjell, Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund) Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap.  Utgiven på NNF Publications med bidrag från Nordiskt nätverk för folkloristik (NNF).

Artiklar

2017: Aspekter på samlande som kulturella, samhälleliga och vetenskapliga processer. Kulturella perspektiv, Volym 26, nr 1, s.3-7.

2017: Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv, Volym 26, nr 1, s. 36-46.

2017: (Med Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz & Jenny Öqvist) Interdisciplinary collaboration for making cultural heritage accessible for research.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Poster abstract for the DHN2017, Göteborg, 14–16 mars, 2017.

2016: (Med Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz & Jenny Öqvist) TillTal – making cultural heritage accessible for speech researchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Paper for the Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2016 in Aix-en-Provence, France, 26–28 octlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015 Arthets och vetenskap: Omtvistade termer och tyst kunskap i fågelskådarkretsar. Fåglar i Uppland, Årgång 42, nr 1, s.6-15.

2014: Lingon och potatis, Stockholm och Czernowitz: Materialiteter i en judinnas levnadsberättelse. I Talande ting: Berättelser och materialitet. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling (red). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

2014: Kryssjakt: Självpresentationer och grupptillhörighet i fågelskådares berättelser om drag på åtråvärda arterlänk till annan webbplats. On the Move: ACSIS conference 11–13 June Norrköping, Sweden 2013. Linköping Electronic Conference Proceedings. S.109-120.

2014: "Osynligt förtryck och vita kroppar: Förhandlingar kring judiskhet i Sverige" i Elore Volym 21, nr 1, s.1-20, 20 sidor. http://www.elore.fi/arkisto/1_14/nylundskog.pdflänk till annan webbplats

2014: "Jizz, drag och dipp: Kunskap och naturupplevelse i fågelskådarkretsarPDF (pdf, 2 MB)" i Naturen för mig. Red. Lina Midholm och Katarina Saltzman. Göteborg.

2013: "The traveling furniture: materialized experiences of living in the Jewish diaspora" i Things in Culture, Culture in Things. Red. Anu Kannike & Patrick Laviolette. Tartu: University of Tartu Press, Approaches to Culture Theory Series.

2013: "Auktoritet och allegori: En diskussion om folkminnesmaterial och -forskning vid 1900-talets början" i RIG, Volym 95, nr 3.

2013: ”Inledning” i Nätverket. Etnologisk tidskrift, nr 18, tema: Kvinnor gör rum.http://natverket.etnologi.uu.se/volym/18/18.pdflänk till annan webbplats

2012: "Den judiska sängkammarmöbeln. Berättande, materialitet och identitet" i Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift, nr 1, årgång 21.

2011: "I det ideala födandets gränsland. Normalisering av förlossningsberättelser i Sverige på 1990-talet" i Tidskrift för kulturforskning, vol. 10, nr. 4.

2011: ”Rörliga rötter. Intertextualitet och diaspora i en judinnas levnadsberättelse” i Biografiska betydelser. Norm och erfarenhet i levnadsberättelser. Red. Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman. Stockholm.

2010 a: ”Att skriva från döden. Känsla och kön i en berättelse om Förintelsen” i Nätverket. Etnologisk tidskrift, nr 16, tema: Bekönade känslor. http://natverket.etnologi.uu.se/länk till annan webbplats

2010 b: “’Don´t give me away Mummy’ Message and Emotion in a Narrative about the Holocaust” i Elore, vol. 17, nr 2. http://www.elore.fi/index.html

2009: ”Mellan liv och död: Känslor i en berättelse från Förintelsen” i Norsk Tidsskrift for Kulturforskning, vol. 8, nr 4.

2008: “’In Persia I was called the Blonde’. An Attempt to Analyse how a Jewess Practices Whiteness” i Thinking with Beverly Skeggs. Red. Annika Olsson. Stockholm University: Centre for Gender Studies.

2005: ”Hisnande historier och talande tystnader. Berättelser i frågelistsvar” i Frågelistan som källa och metod. Red. Charlotte Hagström och Lena Marander-Eklund. Lund.

2005: ”Demanding desires. The manifestation of sexuality in a midwife’s narratives” i Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2005, vol. 35.

2003: “Playing with Gender. A Midwife´s Experience Narratives Told at Parental Class” i Journal of Indian Folkloristics, vol. V, nr 1/2.

2002: ”Ambivalenta lustar. Gestaltningar av sexualitet i en barnmorskas berättelser” i Lust, lidelse och längtan. Kulturella perspektiv på sexualitet. Red. Lena Gerholm. Stockholm.

2000: ”Den lustfyllda födseln. Om gestaltningar av sexualitet i handböcker i föräldraskap och förlossningsförberedelse” i Dugnad, vol. 26, nr 4.

2000: “At the Intersection of Gender and Ethnicity. A Commentary to Ann Frisell-Ellburg” i Embodying Culture. Perspectives on Transformations of Gender, Health and Sexuality in the Complex Society. Red. Ann Kristin Carlström, Lena Gerholm & Ingrid Ramberg. Botkyrka: Multicultural Centre.

1998: ”Den ideala förlossningsupplevelsen i tre kvinnors berättelser om barnafödande” i Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap. Red. Tove Ingebjørg Fjell, Charlotte Hagström, Lena Marander-Eklund och Susanne Nylund Skog. Åbo: NNF Publications.

1996: ”Att berätta om födande. Några reflektioner kring svårigheter och möjligheter” i Inlägg från symposiet Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion. Åbo.

Rapporter och recensioner

2017: Hanna Janssons ”Drömmen om äventyret: Långfärdsseglares reseberättelser på internet”. RIG Kulturhistorisk tidskrift, Vol 100:2, s 104-108.

2015: The Siren of the Norwegian Women´s Political Project, Synnøve Skarsbø Lindtners ”Som en frisk vind gjennom stuen”: Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet (1973-1983). Ethnologia Scandinavica, Vol 45, s.197-199.

2014: Arkiv, minne, glömska: Arkiven vid svenska litteratursällskapet i Finland 1885-2010. Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala & Mikael Korhonen. RIG, Vol 97, nr 3, s. 188-189.

2014: Dealing with painful Memories of War – Florence Fröhlig, A painful legacy of World War II: Nazi Forced Enlistment Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov. Ethnologia Scandinavica, Vol 44, s. 133-135.

2013: Florence Fröhligs "A painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov". RIG, Vol 96:4, 229-231.

2013: A painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment in the Alsace and Lorraine. Baltic Worlds Vol VI:3-4.

2006: ”Med davidsstjärnan under tröjan. Upplevelser av diskriminering och judiskt ursprung i Sverige 2005” i Rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Antisemitism och islamofobi 2005. Integrationsverkets rapportserie 2006:2.

2001: Recension av Pia Höjebergs ”Tröskelkvinnor. Barnafödande som kultur” i Rig 83 (3).

2000: Recension av Della Pollocks ”Telling Bodies, Performing Birth. Everyday Narratives of Childbirth” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 20 (1).

1999: Recension av Helen Brembecks ”Inte bara mamma. En etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och familj” i Rig 81 (1).

1998: Recension av Lena Martinssons ”Gemensamma liv. Om kön, kärlek och längtan” i Feministiskt perspektiv (3).

1997: Recension av Finnur Magnussons ”Janusansiktet. Vård och vardag på ett sjukhem” i Rig 79 (1-2).

Uppdaterad 14 februari 2018