• Huvudmeny

Mathias Strandbergs publikationer

Böcker

2014: De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. Uppsala. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 88.)

Artiklar

Under utg.: ”Dialektgeografiska frågor kring tonaccent och betoning hos sammansatta ord i nordiska dialekter.”

2011: ”Accentuering av sammansättningar i sydöstra Skåne”. I: L.-E. Edlund, L. Elmevik & M. Reinhammar (red.), Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010, s. 279–285. Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116.)

2009b: ”Is Óðinn really ’alles fader’? I: A. Ney, H. Williams & F. Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Volume 2, s. 906–912. Gävle.

2009a: ”Sammansättningar med accent 1 i skånemål”. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 132, s. 43–67. Uppsala.

2008: ”On the etymology of compounded Old Icelandic Óðinn names with the second component ‑fǫðr. I: Scripta Islandica 58, s. 93–120. Uppsala.

Recensioner

2014: [Recension av] Carl-Erik Lundbladh, Blekingska dialektord. I: Namn och bygd 102, s. 256–257. Uppsala.

2013: [Recension av] Carl-Erik Lundbladh, Skånska dialektord. I: Namn och bygd 101, s. 247–249. Uppsala.

2011: [Recension av] Från Rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962–2010. Huvudred. Maj Reinhammar. Uppsala. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.)

2010: [Recension av] Piotr Garbacz, Word order in Övdalian. A Study in Variation and Change. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 133 s. 198–200. Uppsala.

Uppdaterad 05 november 2015