• Huvudmeny

Lovisa Alvtörns publikationer

Artiklar

2010–: Artiklar publicerade under rubriken Aktuellt dialektord på dialektsidorna: drössla (februari 2010), vespa (augusti 2010), otendag och öton (tillsammans med Lovisa Öhlund) (mars 2011), hie (april 2011), tetas (december 2011), fåk (januari 2012), drittla (januari 2013), sunsa (maj 2013), lue/luv (augusti 2014), tykännas och törkännas (september 2015).

2011: Dialekter i skolan och Lyssna på dialekter – två nya dialektmaterial på nätet. I: DAUM-KATTA, vinterblad 2011, från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Umeå. S. 12-13.

2002: Läsa på engelska och skriva svenska. I: Språkvård 2002:1 Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden. Stockholm. S. 10–14.

Krönikebidrag

2010–2011: Litteraturkrönikan i Svenska landsmål och svenskt folkliv, tillsammans med Lars-Erik Edlund och kolleger vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Språkvetenskap

2006: En människas språkhistoria. I ljuset av ett vidgat lektbegrepp. I: Två uppsatser i nordiska språklänk till annan webbplats (Lovisa Alvtörn: En människas språkhistoria. I ljuset av ett vidgat lektbegrepp. Astrid Skoglund: "Om sättet att tillhopa gå". Jämförelse mellan två sexualvetenskapliga texter från två skilda sekel). Red. Gunilla Byrman & Jan Einarsson. (Scripta minora: uppsatser och rapporter från Institutionen för humaniora, 49.) Växjö universitet. S. 3–55. (Endast tillgänglig i elektronisk form.)

Undervisningsmaterial

2011 (senast uppdaterat 2015): Dialekter i skolan på Dialekter för dig i skolan-sidorna på webbplatsen.

Uppdaterad 23 september 2015