• Huvudmeny

Lena Wenners publikationer i urval

Artiklar

2019 [tills. m. Emma Sköldberg]: Vilka är det som bidrar med ordboksartiklar till Folkmun.se? I: Språket i Norden S. 79–93.

2019 [tills. m. Emma Sköldberg]: Folkmun.se: A Study of a User-Generated Dictionary of Swedish. I: International Journal of Lexicography. S. 1–16.

2019 [tills. m. Emma Sköldberg]: Amatörlexikografer – vilka, hur och varför? Om insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se. I: Svenskans beskrivning 36. Uppsala. S. 295–306.

2019 [tills. m. Therese Leinonen och Jenny Nilsson]: Tracking change in social meaning: the indexicality of damped /i:/ in rural Sweden (till ICLaVE 9) Language Variation – European Perspectives VII. Selected papers from the Eighth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9), Malaga, June 2017. John Benjamins Publishing Company.

2018 [tills. m. Maria Löfdahl] ”Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia”. Somaliska namn i svenskspråkig kontext. I: OUÅ. S. 61–79.

2018 [tills. m. Emma Sköldberg]: Amatörlexikografiska insatser på sajten Folkmun.se. I: Nordiske Studier i Leksikografi 14. S. 237­–245.

2018 [tills. m. Trausti Dagsson & Fredrik Skott]: Nätpublicering av dialektinspelningar. I: SvLm 2017. S. 205–212.

2018 [tills. m. Maria Löfdahl]: Mellan tal- och skriftsystem. Om personnamn i en migrationssituation. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. Huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller. (Namn och samhälle 30.) Uppsala. S. 101–105.

2017 [tills. m. Maria Löfdahl & Sofia Tingsell]: Möten, motstånd och gränser – flerspråkiga namnstrategier. I: Svenskans beskrivning 35. 189–200.

2017 [tills. m. Emma Sköldberg]: Folkmun och Luxikon. En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter. Språk och stil NF 27. S. 21–48.

2017 [tills. m. Maria Löfdahl]: Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet i en del av Göteborg. I: Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl,

Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen red.), Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015. (NORNA-rapporter 94.) Uppsala & Tammerfors: NORNA-förlaget. S. 231–254.

2017 [tills. m. Jenny Nilsson]: The unruly dialect variant [a]. The case of the opening of (E) in the traditional Torsby dialect. I: Buchstaller, Isabelle & Siebenhaar, Beat (eds.), Language Variation – European Perspectives VI. Selected papers from the Eighth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig, May 2015. John Benjamins Publishing Company. S. 99–111.

2016: Vilka dialektord kvalar in i en standardspråklig ordlista? I: Nordiske Studier i Leksikografi 13. S. 443­–453.

2014 [tills. m. Maria Löfdahl & Sofia Tingsell]: Lexikon, onomastikon och flerspråkighet. I: Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner (red.), Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget. S. 153–166.

2014 [tills. M. Maria Löfdahl]: Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning. I: Studia anthroponymica Scandinavica 32. S. 193–198.

2010 [tills. m. Maria Löfdahl]: Angered – en stadsdel och ett språk i förändring. I: Staffan Nyström (red.), Namn – en spegel av samhället förr och nu. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41.). S. 52–72.

Monografier

2010: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 80.) Uppsala. [Också som e-bok.]

Redaktörskap

2017: Röster om hajj. Utg. av Institutet för språk och folkminnen. Red. av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena Wenner. Göteborg.

2015: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget.

2010: Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Utg. av Institutet för språk och folkminnen. Red. av Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena Wenner. Göteborg.

Recensioner

2019: On the border of language and dialect (2018). I: SvLm 2018. S. 234–238. [recension]

2018: Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 (2017). I: SvLm 2017. S. 228–233. [recension]

2017: Leinonen, Therese (2015): Talet lever! I: SvLm 2016. S. 253. [recension]

2015: Leinonen, Therese (2015): Talet lever! I: Språkbruk 2015. S. 34-35. [recension]

2015: Ivars, Ann-Marie (2015): Dialekter och småstadsspråk. I: Folkmålsstudier 54. S. 197–204. [recension]

Uppdaterad 29 augusti 2019