• Huvudmeny

Jenny Öqvists publikationer

2013: Intonation in interaction: Heightened pitch peaks as an interactional resource in the traditional Stockholm dialect. I: Proceedings of Methods XIV. Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011, utg. av Alena Barysevich m.fl. Frankfurt. S. 25–35.

2011: Förhöjda tontoppar som interaktionell resurs i traditionell stockholmska. I: Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny (red.), Interaktionell dialektologi. Uppsala. S. 307–341.

2010: Riktig stockholmska? Ekenssnacket som varietet och fenomen. I: Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010, utg. av Maj Reinhammar m.fl. Uppsala. S. 253–260.

2010: "Står där och väntar på tricken". Stockholmska i svensk populärmusik. I: Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008, utg. av Cecilia Falk m.fl. Stockholm. S. 388–398.

2005: När man talar om trollen. Personreferens i svenskt samtalsspråk. (Studies in language and culture, 6. / Linköping studies in arts and science, 360.) Linköping.

2005: I samhörighetens tjänst. Användningen av pronomenen han och hon i initialposition. I: Samtal och grammatik, utg. av Jan Anward & Bengt Nordberg. Lund. S. 139–156.

2003: Personreferens som socialt verktyg – en analys. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, utg. av Bengt Nordberg m.fl. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 101–111.

Populärvetenskapligt 

2011: Det elementära samtaletlänk till annan webbplats. I: Framtider 2/2011. S. 10–13.

Öqvist, Jenny, 2015: Huvudstadens dialekter. I: Populär historia, specialnummer 1 2015 om Stockholms historia. S. 92–94.

Öqvist, Jenny 2015: Stockholmska i närbildlänk till annan webbplats. I: Språktidningen nr 8 2015. S. 26–33.

Uppdaterad 26 januari 2016