• Huvudmeny

Annika Nordströms publikationer i urval

Böcker

2002: Syskonen Svensson, Sångerna och Livet – en folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Diss. Göteborg.

1997: Löständer upphittade! eller Allt går sin gilla gång här i Halsbäck. En samling vardagliga betraktelser från nordvästra Tjörn. Uddevalla.

1993 [tillsammans med Marianna Andersson]: Visor från Lysekilstrakten. (Folklig sång och musik i Västsverige 5. Skriftserien, Musik i Väst).

1986 [tillsammans med Anders Carlsson]: I folkets stugor och herrskapets salonger. Visor, musik och dans i Bohuslän.(Småskrifter utgivna av Bohusläns museum, nr 15, i samarbete med Musik i Väst).

1986: "När ja va en liden gutt." Folkliga barnvisor och ramsor från Bohuslän. (Folklig sång och musik i Västsverige 3. Skriftserien, Musik i Väst)

1985 [tillsammans med Gjert Magnusson]: "...har du bara takten, så blir det bra!" Åke Konradsson, en spelman från Lilla Kornö i Bohuslän. (Folklig sång och musik i Västsverige 2. Skriftserien, Musik i Väst).

1980: Det hände sig i Göteborg. Visor från stan. Göteborg.

Redaktörsskap

2014: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red. Lina Midholm och Katarina Saltzman. Redaktionsgrupp: Katarina Ek-Nilsson, Lina Midholm, Annika Nordström, Katarina Saltzman och Göran Sjögård. Göteborg.

2012: Vardagsliv under andra världskriget. Minnen av beredskapstiden i Sverige. Red. Carina Ahlqvist, Annika Nordström och Birgitta Skarin Frykman. Göteborg.

2007: The Ritual Year and Ritual Diversity. Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year. Gotenburg June 7-11, 2006. Red. Lina Midholm & Annika Nordström. Göteborg. 

2006: Nu gör vi jul igen. Red. Charlotte Hagström, Marlene Hugoson & Annika Nordström. Göteborg.

2005: Jul i Sverige 2003–2004. Rapport från Folklivsarkivet, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet, Språk- och folkminnesinstitutet. Red. Annika Nordström. Göteborg.

1997: Visor från Sotenäs (utgiven av Sotenäs kommun)

(u.å. 1987): Visor i töstmörkret, upptecknade i Öckerö kommun.(Folklig sång och musik i Västsverige 4. Skriftserien, Musik i Väst)

Artiklar, urval

2014: "Naturen för oss – en inledningPDF (pdf, 530.8 kB)" i Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Medförfattare: Katarina Saltzman. Red. Lina Midholm och Katarina Saltzman. Göteborg.

2014: "Att fånga det svårgripbaraPDF (pdf, 1.4 MB)" i Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspekti. Medförfattare: Katarina Saltzman. Red. Lina Midholm och Katarina Saltzman. Göteborg.

2012: "Allsångshäften – en nygammal historiaPDF (pdf, 607.7 kB)" i Att läsa och skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Red. Ann-Catrin Edlund. Umeå.

2011: "Allsångshäften i stencil och fotostat – en nygammal historia" i Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2011. Utgiven av Maj Reinhammar. Uppsala.

2008: "Vi har tagit den till oss. Handskrivna visböcker och levnadsberättelser" i Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.

2006: "Mormors ljusstakar och Tomte Latte. Upprepandets glädje och längtan efter nyttPDF (pdf, 815.2 kB)" i Nu gör vi jul igen. Red. Charlotte Hagström, Marlene Hugoson & Annika Nordström. Göteborg.

2006: "KatastrofenPDF (pdf, 137.8 kB)" i Nu gör vi jul igen. Red. Charlotte Hagström, Marlene Hugoson & Annika Nordström. Göteborg.

2006: ”Nu är julen kommen …” i Vardagslivets fronter. Red. Kerstin Gunnemark & Magnus Mörck. Göteborg.

2001: "Olaus Olsson på Bräcke: sagesman och samlare" i En brokig samling. Red. Eva Danielsson m.fl. Stockholm (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv).

2000: "Svenssons visor och kulturarvet. Norden og Europa" i Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folklorsitikk. Red. Bjarne Rogan & Bente Alver. Oslo.

1999: "Blinde Petter och hans visor" i Metod och Minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Red. Magnus Bergquist & Birgitta Svensson. Lund.

1997: ”Sakta över mörkblå vågor… Visor, känslor och minnen i en bohuslänsk kustbygd" i Ljusgården, nr 17. Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet.

1996: "Den lille röe skomakarn i Haga. Alfred Lidholms skillingtryck från Göteborg 1885-1910" i Vardag som vetenskap.Red. Håkan Andréasson m.fl. Göteborg. (2000: Noterat 8. Svenskt viskarkiv.)

1996: "Våre beddar – våra bitar. Lokal vissång i 1990-talets Bohuslän" i Genklang – festskrift till Märta Ramsten. Red. Gunnar Ternhag. Stockholm.

1995: “Jag måste bliva sjöman vid marinen – Bohuslänska mäns handskrivna visböcker från ‘kommistiden‘ vid ‘Pinan‘ i Karlskrona 1915–1945" i Noterat 1. Svenskt visarkiv.

1995: "Hitta visorna i vår tid! Dokumentationsprojekt på 1990-talet" i Folk och Musik 1995. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 18).

Uppdaterad 25 november 2014