• Huvudmeny

Personal

Personalen på Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala.


Namn

Roll

Anna Westerberg

förste forskningsarkivarie

Annette Torensjö

avdelningschef

Annika Karlholm

forskningsarkivarie

Björn Lundqvist

forskningsarkivarie

Charlotte Hyltén-Cavallius

forskningsarkivarie

Daniel Solling

forskningsarkivarie

Elin Pihl

forskningsarkivarie

Eva Thelin

forskningsarkivarie

Jan Hellström

assistent

Jenny Öqvist

forskare

Josefin Devine

doktorand

Katharina Leibring

förste forskningsarkivarie

Kristina Neumüller

forskningsarkivarie

Leila Mattfolk

namnvårdskonsulent

Lennart Ryman

forskningsarkivarie

Lovisa Alvtörn

dialektpedagog

Marlene Hugoson

forskningsarkivarie

Märit Frändén

forskningsarkivarie

Sonja Entzenberg

forskningsarkivarie

Susanne Nylund Skog

forskare

Tommy Kuusela

forskningsarkivarie

Zingoalla Rosenqvist

arkivassistent

Uppdaterad 10 november 2020