• Huvudmeny

Om namnverksamheten

Inom namnverksamheten granskar vi förslag till namn på allmänna kartor och ger råd till olika myndigheter i frågor om personnamn, både förnamn och efternamn.

Namn eller egennamn är ord som avser en särskild individ eller ett individuellt begrepp. De mest framträdande grenarna inom namnforskningen har av tradition varit ortnamns- och personnamnsforskning, men det finns också en hel del forskning om andra typer av namn, som till exempel djur- och växtnamn, varumärken och konstnärliga verk.

Verksamhet

I Isofs uppgifter ingår att yttra sig i namnvårdsärenden som rör ortnamn och personnamn. Det innebär bland annat att vi granskar förslag till namn på allmänna kartor och ger råd till olika myndigheter i frågor om personnamn, både förnamn och efternamn. Myndigheten är också representerat i den så kallade Namnlängdskommittén, som arbetar med almanackans namnlängd.

Arkivsamlingar

Basen för namnverksamheten i Uppsala är de stora samlingar av ort- och personnamn som byggts upp under 1900-talet.

Dessa ligger till grund för två stora utgivningsprojekt:

I båda fallen rör det sig om långsiktiga grundforskningsprojekt jämförbara med till exempel Svenska Akademiens ordbok.

Ställ frågor till oss

Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post eller brev. Kontaktinformation.

Uppdaterad 12 september 2020