• Huvudmeny

Om folkminnesverksamheten

Inom folkminnesverksamheten arbetar vi med bevarande, bearbetning, forskning och information om folkminnen och vi dokumenterar folklig kultur förr och nu.

Folkminnen

Här bedrivs bland annat följande projekt:

Arkivsamlingar

I samlingarna i Uppsala finns uppteckningar från hela Sverige, vilka berättar om människors liv i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. De omfattar olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar.

Arkivet innehåller också material om samisk och skogsfinsk kultur, liksom dokumentation kring svenskamerikansk och estlandssvensk kultur.

Läs mer om arkivsamlingarna vid Isof

DAUMs arkivsamlingar

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala ansvarar även för samlingarna vid Isofs f.d. avdelning Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Här finner du mer information.

Ställ frågor till oss

Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post eller brev. Kontaktinformation.

Uppdaterad 12 september 2020