• Huvudmeny

Om dialektverksamheten

Inom dialektverksamheten arbetar vi med bevarande, bearbetning, forskning och information om dialekter.

Dialekter

Här bedrivs bland annat följande projekt:

Arkivsamlingar

Dialekter har samlats in av Institutet och dess föregångare från början av 1900-talet, men även ett ännu äldre material finns bevarat.

Våra samlingar består främst av skriftliga uppteckningar av ord och inspelningar. Vi har även ett bibliotek vilket innehåller en stor samling dialektlitteratur, med alltifrån avhandlingar om en enskild ljudutveckling till ordlistor utgivna av studiecirklar och dylikt.

Läs mer om arkivsamlingarna vid Isof

DAUMs arkivsamlingar

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala ansvarar även för samlingarna vid Isofs f.d. avdelning Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Här finner du mer information.

Ställ frågor till oss

Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post eller brev. Kontaktinformation.

Uppdaterad 14 september 2020