• Huvudmeny

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Department of Archives and Research, Uppsala

Uppsala arkivcentrum

Kontakta oss


Skriv din fråga i textfältet.

Välj vilket ämne som frågan handlar om. Om du inte vet kan du välja att skicka till avdelningen.

Frågeställarens kontaktuppgifter


Frågeställarens kontaktuppgifter
Det är valfritt att ange kontaktuppgifter förutom e-postadress (eller eventuellt telefonnummer) som vi behöver för att kunna kontakta dig med ett svar på din fråga.

Telefon

Växel: 0200-28 33 33

Besöksadress arkivexpeditionen

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonenlänk till annan webbplats

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Obs! Endast bokade besök till arkivet

Med anledning av covid-19 vidtar Isof vissa försiktighetsåtgärder. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och erbjuda bra service tar vi för tillfället endast emot bokade besök till arkivet. Kontakta aktuell funktionsmejl för att boka tid.

Dialekter: dialekter@isof.se

Folkminnen: folkminnen@isof.se

Namn: namn@isof.se

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Uppdaterad 13 september 2020

Frågor om dialekter, folkminnen och namn


Telefontid
: tisdag–torsdag 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00

Folkminnen: 0200-22 92 00

Namn: 0200-38 44 44