• Huvudmeny

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Department of Archives and Research, Uppsala

Uppsala arkivcentrum

Kontakta oss


Skriv din fråga i textfältet.

Välj vilket ämne som frågan handlar om. Om du inte vet kan du välja att skicka till avdelningen.

Frågeställarens kontaktuppgifter


Frågeställarens kontaktuppgifter
Det är valfritt att ange kontaktuppgifter förutom e-postadress (eller eventuellt telefonnummer) som vi behöver för att kunna kontakta dig med ett svar på din fråga.

Telefon

Växel: 0200-28 33 33

Besöksadress arkivexpeditionen

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonenlänk till annan webbplats

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Obs! Tillfälligt stängt för besök

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hålla arkiven öppna. Därför håller Isofs arkiv i Göteborg och Uppsala stängt fram till åtminstone den 7 februari.

Under tiden förmedlar vi gärna befintligt digitalt material för den som önskar, i den mån vi kan garantera bemanning. Som vanligt svarar vi på frågor och bistår med råd och hjälp via telefon och e-post: Rådgivning

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Uppdaterad 21 januari 2021

Frågor om dialekter, folkminnen och namn


Telefontid
: tisdag–torsdag 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00, dialekter@isof.se

Folkminnen: 0200-22 92 00, folkminnen@isof.se

Namn: 0200-38 44 44, namn@isof.se