• Huvudmeny

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Department of Archives and Research, Uppsala

Uppsala arkivcentrum

Kontakta oss


Skriv din fråga i textfältet.

Välj vilket ämne som frågan handlar om. Om du inte vet kan du välja att skicka till avdelningen.

Frågeställarens kontaktuppgifter


Frågeställarens kontaktuppgifter
Det är valfritt att ange kontaktuppgifter förutom e-postadress (eller eventuellt telefonnummer) som vi behöver för att kunna kontakta dig med ett svar på din fråga.

Telefon

Växel: 0200-28 33 33

Besöksadress arkivexpeditionen

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonenlänk till annan webbplats

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Obs! Endast bokade besök till arkivet

Med anledning av covid-19 vidtar Isof vissa försiktighetsåtgärder. För tillfället tar vi endast emot bokade besök till arkivet.

I Uppsala län gäller skärpta allmänna råd fram till den 17 november. Fundera därför lite extra på om ditt arkivbesök verkligen är nödvändigt just nu. Kontakta oss gärna med ditt ärende så kan vi ha en dialog kring ditt önskade arkivbesök:

Dialekter: dialekter@isof.se

Folkminnen: folkminnen@isof.se

Namn: namn@isof.se

Som vanligt svarar vi på frågor och bistår med råd och hjälp via telefon och e-post. 

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Uppdaterad 09 november 2020

Frågor om dialekter, folkminnen och namn


Telefontid
: tisdag–torsdag 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00

Folkminnen: 0200-22 92 00

Namn: 0200-38 44 44