• Huvudmeny

Personal

Personalen på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.


 Namn

Roll

Annette Richthoff

kanslisekreterare

Annika Nordström

senior rådgivare, ansvarig för arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Annika Sjöberg

samordnare

Bengt Edqvist

arkivassistent

Carina Ahlqvist

forskningsarkivarie

Erik Magnusson Pretzell

akademiforskare

Fredrik Skott

avdelningschef, tillförordnad

Jenny Nilsson

forskningsarkivarie

Kamilla Kärrstedt

forskningsarkivarie

Lina Midholm

forskningsarkivarie/tjänstledig

Lena Wenner

forskningsarkivarie

Maria Löfdahl

forskningsarkivarie

Mathias Strandberg

forskningsarkivarie

Pia Nilsson

studentmedarbetare


Uppdaterad 23 oktober 2020