• Huvudmeny

Om vår verksamhet

Personalens kunskapsområden täcker ett brett fält med inriktning mot språkvetenskap, historia och etnologi. Alla intresserade är välkomna att besöka oss på Vallgatan i centrala Göteborg. I anslutning till arkivsalen finns besöksplatser.

Våra samlingar omfattar olika former av skriftligt material,  fotografier, intervjuer och musikinspelningar. Här kan du får svar på frågor som dessa:

  • Vad är en bôna?
  • Varför heter det Dingle?
  • Hur firar vi?

Dialekter

Här finns nedtecknade dialektord från Göteborg, Bohuslän och södra Dalsland, de äldsta har samlats in i slutet av 1800-talet. Äldre göteborgare har till exempel berättat om hur de som barn åkte bôna - kälke. Ordet uttalas med öppnare ö än de bönor man äter. Våra dialektinspelningar är från 1940-talet och fram till i dag.

Stommen till en databas för syd- och västsvenska dialektord är byggd. Information läggs in efterhand men det går att söka i databasen redan nu.

Namn

Om Dingle och andra ortnamn kan man läsa i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Ursprungligen var Dingle namnet på den å som rinner genom orten. Namnet är bildat av verbet dingla med betydelsen "röra sig hit och dit" och syftar på åns slingrande lopp.

Vill du veta vad ett ortnamn betyder kan du söka i våra samlingar och vårt bibliotek.

Folkminnen

I våra samlingar finns över en miljon uppteckningar från hela Västsverige som berättar om människors liv och leverne i vardag och fest - från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. De omfattar olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar.

Här kan du till exempel fördjupa dina kunskaper om julfirande förr och nu och lyssna på inspelningar av visor och låtar.

Ställ frågor till oss

Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post och brev. Kontaktinformation.

Uppdaterad 12 september 2020

Dialekter, folkminnen och ortnamn

Läs mer om våra ämnesområden: