• Huvudmeny

Om projektet

Projektet Sägenkartan startades 2016 med syfte att dels skapa en digital plattform för att tillgängliggöra en del av Isofs omfattande arkivsamlingar, dels utveckla nya verktyg för att söka i materialet.

Sägenkartan riktar sig först och främst till en intresserad allmänhet och ingår i Isofs särskilda satsning Digitala kulturarv. Kartan lanserades hösten 2017. Sedan 2018 deltar även Norsk folkeminnesamling (Universitet i Oslo) i projektet.

Kontaktpersoner


Institutet för språk och folkminnen

Norsk folkeminnesamling

Tekniska specifikationer

Sägenkartan är uppbyggd kring en relationsdatabas (MySQL). Användargränssnittet är utvecklat med hjälp av JavaScript och React.js samt Leaflet.js för den interaktiva kartan. Vi använder oss av Lantmäteriets topografiska webbkarta samt kartor från OpenStreetMap och ESRI.

Uppdaterad 18 november 2019