• Huvudmeny

Om projektet

Dialektkartan lanserades i mars 2020 som en del av Institutet för språk och folkminnens ambitioner att tillgängliggöra myndighetens omfattande arkivsamlingar, dels utveckla nya verktyg för att söka i materialet.

Projektdeltagare


Kontaktpersoner

Övriga projektdeltagare

  • Trausti Dagsson (systemutvecklare)
  • Sandra Bjärenberg (assistent)
  • Marie-Louise Thomasson (assistent)

Tekniska specifikationer

Dialektkartan är uppbyggd kring en relationsdatabas (MySQL). Användargränssnittet är utvecklat med hjälp av JavaScript och React.js samt Leaflet.js för den interaktiva kartan. Vi använder oss av Lantmäteriets topografiska webbkarta samt kartor från OpenStreetMap och ESRI.

Uppdaterad 22 april 2020