• Huvudmeny

Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en e-infrastruktur som ska underlätta forskning baserad på språkliga data.

Nationella språkbanken är en forskningsinfrastruktur som finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och 10 universitet och myndigheter. Syftet är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning baserad på språkliga data. Det handlar till exempel om forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Läs mer:
Nationella språkbankenlänk till annan webbplats

Organisation

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna är nätverket Swe-Clarinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster knutet till infrastrukturen.

Avdelningar

Språkbanken Sam

Avdelningen Språkbanken Sam finns på Isof i Göteborg, Stockholm och Uppsala

Läs mer: Språkbanken Sam

Språkbanken Tal

Avdelningen Språkbanken Tal finns på Avdelningen Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm

Läs mer: Drar en lans för svenska språketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Forskningsnyheter på kth.se (28 mars 2018)

Språkbanken Text

Avdelningen Språkbanken Text finns på Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Läs mer: Språkbanken blir nationelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, spraakbanken.gu.se (20 februari, 2018)

Uppdaterad 03 november 2020

Nätverket Swe-Clarin

Göteborgs universitet: Centrum för digital humanioralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Språkbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Svensk nationell datatjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Isof

Kungliga biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungliga Tekniska högskolan: Avdelningen för Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitet: Institutionen för datavetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunds universitet: Humanistlaboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitet: Institutionen för lingvistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet: Humlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitet: Datorlingvistikgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster