• Huvudmeny

Mål och syfte

Målet med Språkbanken Sam är att göra Isofs arkivmaterial mer tillgängligt för både forskare och allmänhet.

Isof har stora mängder tal- och textmaterial. Avdelningen Språkbanken SAM arbetar för att göra detta material mer tillgängligt och användbart för forskning inom exempelvis humaniora och samhällsvetenskap. Det ska ske med hjälp av verktyg och metoder från språkteknologi och digital humaniora. Infrastrukturen som tas fram ska även användas för att tillgängliggöra material för allmänheten.

Materialtyper

Avdelningen fokuserar på två olika materialtyper:

  • Samhällstexter och termer för forskning om samhällskommunikation och samhällsförhållanden. Materialet är flerspråkigt med svenska texter och översättningar till exempelvis nationella minoritetsspråk och teckenspråk.
  • Berättelser och andra material i text och tal från dialekt- och folkminnessamlingarna. Handlar till exempel om uppteckningar, dialektordlistor, brev och inspelningar.

Utveckling av infrastruktur

Under perioden 2019–2024 kommer Språkbanken Sam att utveckla en digital forskningsinfrastruktur.

Arbetet innebär bland annat att

  • Utveckla metoder för inhämtning av data. Handlar till exempel om webbfrågelistor, crowdsourcing, automatisk taligenkänning och webcrawling och skördning.
  • Utveckla lexikoninfrastruktur för att lagra, redigera, integrera och tillgängliggöra dialekt- och samhällsord.
  • Utveckla möjligheter att med hjälp av språkteknologiska verktyg märka upp, bearbeta och utforska text- och talmaterial i arkiven.
  • Utveckla gränssnitt, system och metoder för att hantera och tillgängliggöra digitalt arkivmaterial i kontext.
Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt

Rickard Domeij, Institutet för språk och folkminnen

Telefon: 073-558 60 41

E-post: rickard.domeij@isof.se

Använd kontaktformulär