• Huvudmeny

Clarin

EU-projektet Clarin arbetar för att göra stora språkliga material tillgängliga för forskning med hjälp av avancerade språkteknologiska verktyg. Swe-Clarin är den svenska delen av projektet.

Common Language Resources and Technology Infrastructure (Clarin) är ett EU-projekt för forskningsinfrastruktur. Clarin anpassar och utvecklar språkteknologi och språkresurshantering som e-vetenskap och bygger en infrastruktur för att möjliggöra forskning både på stora mängder språkliga data.

Swe-Clarin

Swe-Clarin, som är den svenska delen av projektet, bygger upp infrastruktur i Sverige i form av flera centrum i etablerade forskningsmiljöer som ska göra digitala språkresurser och språkverktyg tillgängliga för andra forskare i Sverige och Europa. Centrumen ger råd och stöd till forskare som vill använda infrastrukturen. Uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen sker under fem år från 2014 till 2019 med finansiering från Vetenskapsrådet.

Läs mer om Swe-Clarin på organisationens hemsida sweclarin.selänk till annan webbplats.

Expertstöd och vägledning

Clarin erbjuder expertstöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare vad gäller metod, etik, teknik och licenser. Samarbetsparterna inom Clarin arbetar med kunskapsspridning genom vägledningar, workshops, samarbetsprojekt och individuellt stöd. Syftet är att sänka trösklarna mot digital humaniora och främja ny forskning med digitala verktyg.

Ger tillgång till forskningsmaterial

Utöver att bevara material, kan Clarin även tillgängliggöra resurser så att flera forskare ges möjlighet att använda dem i sin forskning. Clarin är en kanal till material från många källor och gör det lättare för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att dela med sig av forskningsresultat och rådata.

Bidrar med analysverktyg

Med hjälp av Clarins högspecialiserade digitala verktyg är det lättare att identifiera namn och platser, känna igen talmönster eller berika källor med annotering. Verktygen kan med expertstöd anpassas till specifika forskningsfrågor inom olika projekt, och sedan tillgängliggöras för återanvändning av andra forskare inom infrastrukturen. Det öppnar nya möjligheter för forskningsmetod och presentation av forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap.

Erbjuder förvaring för forskningsdata

Clarin tillhandahåller datalager för forskningsdata i form av till exempel källtexter, ljud- och videoinspelningar. För forskare inom humaniora och samhällsvetenskap är det värdefullt att kunna förvara sina data på ett framtidssäkert sätt.

Uppdaterad 18 november 2019

Deltagande institutioner

Göteborgs universitet: Centrum för digital humanioralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Språkbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Svensk nationell datatjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Isof

Kungliga biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungliga Tekniska högskolan: Avdelningen för Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitet: Institutionen för datavetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunds universitet: Humanistlaboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitet: Institutionen för lingvistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet: Humlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitet: Datorlingvistikgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster