• Huvudmeny

Clarin kunskapscentrum

CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden (SWELANG)

På Isof finns ett kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Vi arbetar för att med språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Tanken med EU-projektet Clarin syftar är att med hjälp av språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Isof ingår i Swe-Clarin som är den svenska delen av projektet. Isofs kunskapscentrum (CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden) utgår från det stora inspelade materialet i Isofs samlingar.

Våra samlingar

Isof har stora samlingar inom dialekter, folkminnen och namn. I dessa samlingar finns tiotusentals timmar inspelat tal, till exempel ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar. 

Projektet Tilltal

”TillTal - Tillgängligt kulturarv för forskning i tal” är ett samarbetsprojekt mellan Isof, Kungliga Tekniska högskolan och Digisam. Projektet finansieras med anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond och pågår 2017–2020.

Syftet med projektet är att hitta metoder och verktyg för att kunna hantera och bearbeta stora mängder historiska talinspelningar och grunden är det stora talmaterial som finns i Isofs arkiv. Läs mer om projektet TillTal här.

Kontakt

E-post: swe-clarin@isof.se

Kunskapscentrum

Sverige: Kungliga Tekniska Högskolan (CLARIN Knowledge Centre for Speech Analysislänk till annan webbplats)

Sverige: Isof (CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden)

Danmark: Dansk Sprognævn och Københavns Universitet (CLARIN K-Centre DANSK - DANish helpdeSKlänk till annan webbplats)

Norge: Universitetet i Bergen (CLARIN Knowledge Centre for Treebankinglänk till annan webbplats)

Spanien: Universitat Pompeu Fabra, Universidad Nacional de Educación a Distancia, University of the Basque Country (Spanish CLARIN K-Centrelänk till annan webbplats)

USA: Mellon University (The CLARIN Knowledge Centre for Language Learning Analysis länk till annan webbplats)

Österrike: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Phonogrammarchiv CLARIN K-Centrelänk till annan webbplats)

Uppdaterad 18 november 2019