• Huvudmeny

Språkbanken Sam

Nationella språkbanken är ett samarbete för att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. Isof driver avdelningen Språkbanken Sam. 

Aktuellt

  • Så kan språkteknologi stärka små språk

    I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling.
  • Nu lanseras Dialektkartan!

    Från och med april 2020 får fler personer tillgång till röstmaterial från Isofs samlingar, i och med lanseringen av Dialektkartan.
  • Värdefullt att dela språkdata

    Betydelsen och värdet av att dela språkdata var ett av flera områden som nyligen belystes på en konferens arrangerad av ELRC, European Language Resource Coordination, i Helsingfors.
Uppdaterad 08 januari 2020