• Huvudmeny

Språkbanken Sam

Nationella språkbanken är ett samarbete för att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. Isof driver avdelningen Språkbanken Sam. 

Aktuellt

Uppdaterad 08 januari 2020