• Huvudmeny

Nya perspektiv på gamla minnen

I forskningsprojektet "Nya perspektiv på gamla minnen: att återanvända folkminnessamlingarna" undersöker vi äldre material i våra samlingar.

svartvit bild föreställande en man och en kvinna som sitter vid ett bord

Karl Gösta Gilstrings samling är en av de som studeras i projektet. Här intervjuar han meddelaren Judit Johansson år 1971.

I projektet undersöks folkminnesmaterial som sammanställts under mitten av nittonhundratalet. Syftet med projektet är att

  • visa på rikedomen och variationen i arkivens samlingar,
  • adressera frågor om materialets tillkomstsammanhang samt
  • diskutera teorier och metoder för att återanvända och analysera materialet.

Tre delstudier

Projektet består av tre delstudier som fokuserar på olika delar av Isofs folkminnessamlingar.

Minoritetskategori i arkiven

Charlotte Hyltén-Cavallius vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala utgår från utgår från Västsvenska folkminnesarkivets samlingar och undersöker hur en minoritetskategori formas och får effekter inom folklivssfären och användes i sin samtid.

Arkiven som politisk plattform

Fredrik Skott vid Dialekt-, folkminnes- och ortnamnsarkivet i Göteborg studerar två kvinnliga upptecknares verksamhet för att belysa hur folkminnesarkiven kunde utgöra plattformar för samtidspolitiska projekt.

Från personlig berättelse till arkivmaterial

Susanne Nylund Skog undersöker Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling. I studien analyseras principerna för kategorisering och klassificering, samt omvandlingsprocessen från inspelad eller nertecknad utsaga till skriven uppteckning.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt

Charlotte Hyltén-Cavallius
Telefon: 0735-58 60 55
E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Susanne Nylund Skog
Telefon: 0735-58 60 76
E-post: Susanne Nylund Skog

Fredrik Skott
Telefon: 0735-58 60 84
E-post: Fredrik Skott