• Huvudmeny

Forskningsprojekt

Isofs forsknings bedrivs i första hand i projektform.

Forskningsprojekten har stor spännvidd vad gäller omfattning, innehåll och målgrupper. Målgrupperna kan vara både allmänheten, forskare och studenter. Flera av forskningsprojekten är externfinansierade eller bedrivs i samarbete med andra.

Förutom tidsbegränsade projekt inom samtliga ämnen finns ett antal långsiktiga projekt som Svenskt dialektlexikon (SDL), Sveriges ortnamn (SO) och Sveriges medeltida personnamn (SMP).

I menyn hittar du mer information om Isofs pågående projekt.

Uppdaterad 18 november 2019