• Huvudmeny

Aktuellt om forskning

 • Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

  Med anledning av covid-19 påverkas delar av Isofs verksamhet tillfälligt.
 • Hörande teckenspråkiga barn får sällan chans att utveckla sitt modersmål i skolan

  Hörande barn med teckenspråkiga föräldrar växer upp med det svenska teckenspråket, men när de kommer upp i skolåldern har de begränsade möjligheter att få modersmålsundervisning. Det visar en ny rapport från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.
 • Symposium om äldre språkhistoria

  Äldre språkhistoria – yngre forskare. Det är rubriken på ett symposium som arrangeras i Uppsala torsdagen den 12 september.
 • Träffa oss på Släktforskardagarna!

  Isof finns med bland utställarna under årets släktforskardagar i Borås den 24–25 augusti. Du hittar oss i monter 2306.
 • Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop om digital humaniora

  Den 17 oktober anordnar Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kommer framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.
 • Posterpresentation av SB Sam

  På konferensen Swedish Language Technology Conference presenterade Nationella språkbanken postrar om de tre avdelningarna SB Text, SB Tal och SB Sams arbete inom Sweclarin.
 • Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop

  Den 17 oktober arrangerar Nationella språkbanken en workshop i Stockholm. Dagen kommer framför allt att handla om Nationella språkbanken och vad den kan erbjuda forskare i form av nationell och internationell forskningsinfrastruktur.
 • Träffa oss på Släktforskardagarna i Växjö!

  Institutet finns med bland utställarna under årets släktforskardagar i Växjö den 1–2 september. Du hittar oss i monter 106.
 • ”Ett flerspråkigt lärande bäddar för bättre kunskaper i svenska”

  I en artikel i DN debatt menar representanter för Språkrådet att det är samhället som på olika sätt måste skapa förutsättningar för en effektiv språkinlärning.
 • EU-seminarium om behovet av maskinöversättning och öppna språkdata

  Den 23 maj anordnar Språkrådet ett seminarium i Stockholm om behovet av att samla in data för maskinöversättning.
 • Symposium om den nya svenskan

  Torsdagen den 3 maj anordar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Den nya svenskan .
 • Sök pengar för språkvårdsforskning!

  Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt 350 000 kronor för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
 • Undervisning på engelska kan försämra svenskan

  Skolelever som går på engelskspråkiga gymnasium kan få svårare att uttrycka sig korrekt på svenska. Det visar en ny studie vid det vetenskapliga förlaget Multilingual matters.
 • Symposium om språk och nationalism i vetenskapen

  Onsdagen den 22 november anordar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Språk och nationalism i vetenskapen .
 • Språk i Norden 2017 om det flerspråkiga samhället

  Nu har ett nytt nummer av Språk i Norden kommit. Temat för numret är språkförståelse i det flerspråkiga nordiska samhället.
 • Vi finns på bokmässan!

  folkmyller mellan montrar på bokmässan Institutet finns med bland utställarna när Bokmässan i Göteborg slår upp dörrarna den 28 september 2017. Du hittar oss i monter B01:08.
 • ”Ett område i snabb och dynamisk utveckling”

  svartvit skiss på gammaldags ljuduppspelningsapparat (fonoautograf). Projektet Tilltal har startat en blogg för att sprida information om historiska inspelningar och talteknologi. En av skribenterna i bloggen är projektdeltagaren Johanna Berg som fokuserar mycket på omvärldsbevakning.
 • Ny rapport om klarspråks­arbete i yrkeslivet

  Andreas Nord Vad finns det för forskning om klarspråksarbete i yrkeslivet? Den frågan ställs i en ny rapport från institutet. Författare är Andreas Nord, docent i nordiska språk.
 • Geten i Sverige

  en vuxen get och två killingar Geten är ett av våra äldsta husdjur och har alltid stått människan nära. I den nya boken Geten i Sverige berättar åtta forskare från olika områden om tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige.
 • Språk och norm på årets grammatikfestival

  Fredagen den 17 mars anordnas den populärvetenskapliga grammatikfestivalen. Språkvårdaren Susanna Karlsson deltar som inbjuden talare.
 • Sök pengar för språkvårdsforskning!

  Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
 • Svenskan i världen

  Torsdagen den 4 maj ordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Svenskan i världen.
 • ”Vi har en unik roll i arbetet”

  Institutet för språk och folkminnen har utsetts till kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Nätverket arbetar för att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
 • Att säga samma sak

  Inblicken . ”Att säga samma sak” är en lek som är spridd över stora delar av världen. När institutet skickade ut en frågelista om fenomenet kom över 500 svar från 40 olika länder.
 • Älskade museum

  Speglar våra museer alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del? Den frågan ställs i den nya boken ”Älskade museum – svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare”.


Uppdaterad 08 januari 2020