• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Teckenspråk har funnits i alla tider. I dag finns hundratals olika teckenspråk i världen och i Sverige används svenskt teckenspråk.

Hur gammalt är teckenspråket?

Teckenspråk har funnits i alla tider så länge det funnits döva människor. Att kommunicera med varandra är mycket viktigt för människan. Därför utvecklas språk. Men det är först under senare tid som teckenspråket verkligen märks. Det beror bland annat på att teckenspråk syns i teve.

Ett förbjudet språk

Förr i världen ansåg många att teckenspråket inte var ett riktigt språk. Då försökte man lära döva och hörselskadade barn att tala svenska och det var förbjudet att använda teckenspråk i skolan. Men det gick inte så bra eftersom barnen inte uppfattade vad lärarna sade.

Språkforskare har nu visat att svenskt teckenspråk är ett språk. Riksdagen erkände det svenska teckenspråket 1981 och sedan dess används teckenspråket i skolorna. Det svenska teckenspråket har ett särskilt skydd i språklagen från 2009.

Olika teckenspråk

Teckenspråken ser olika ut i världen. I Sverige använder vi svenskt teckenspråk, i Japan används japanskt teckenspråk. Det finns ungefär 160 olika teckenspråk, nästan lika många som det finns länder i världen. De ser olika ut men det finns också likheter. Det gör att döva från olika länder har lättare att prata med varandra än talande personer. Teckenspråken saknar ett skriftspråk, men det gör även många av världens talade språk.

Inte bara händerna

För att prata på teckenspråk använder man inte rösten utan i stället händerna. En del tecken är avbildande som till exempel boll där man tecknar bollens form eller nyckel som visar hur man vrider nyckel i låset. Rörelsen måste göras två gånger. Gör man det en gång betyder det låsa. Alla tecknen är inte avbildande. Men rörelser med huvud, ögonen, munnen, ansiktet och överkroppen är minst lika viktigt när man tecknar.

Ett språk för ögat

Teckenspråk uppfattas via ögonen, vilket gör att man kan uppfatta mycket information på en gång. I talade språk kan man bara säga ett ord i taget. Tecknar man rolig betyder det ’det är roligt’, men höjer man på ögonbrynen samtidigt blir det en fråga: är det roligt?

Det går inte att tala svenska och teckna samtidigt, eftersom språken har olika grammatik. Om man gör det så blir det konstigt på båda språken.

Alla kan lära sig teckna

Döva och hörselskadade personer använder teckenspråk, men vem som helst kan lära sig teckenspråket – även hörande personer. Man kan lära sig teckenspråk i skolan som språkval i högstadiet och på gymnasiet. 

Uppdaterad 16 maj 2014