• Huvudmeny

Romska

Romani är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Vad heter språket?

Språket heter romani chib, eller bara romani eller romska. Namnet romani chib betyder helt enkelt ’romskt språk’. Personer som talar språket kallas romer.

Varifrån kommer romerna och romska?

Romer är en folkgrupp som härstammar från ett område i dagens nordvästra Indien och gränsen mot Pakistan. Någon gång för mer än 1000 år sedan tvingades de lämna det här området och spred sig sedan över hela världen. Det finns inga exakta uppgifter om hur många romsktalande personer det finns, ingen har kunnat räkna alla. Men det finns många miljoner romer i Europa och världen, så romska är internationellt sett ett stort språk.

Det språk som romerna har med sig från sitt ursprungliga område hör precis som hindi, sindi och panjabi, som också talas där, till den stora språkfamilj som kallas indoeuropeiska språk. Till den språkfamiljen hör också svenska. Det gör att det finns gemensamma ord i romani och svenska. Men så har svenskan också lånat in ord från romani. Det finns många svenska slangord som kommer därifrån, exempelvis tjej, lattjo (kul) och haja (förstå). De kommer från romska śej, laśo och hatjarav, men där är de inte slangord.

Kan alla romer förstå varandra?

Nej, inte alla. Det finns olika romska grupper, också i Sverige, och alla talar sin egen variant eller dialekt av romska. Ibland är de mycket lika varandra, ibland ganska lika, ibland mycket olika. Det finns ingen sorts romska som alla romer förstår. Det finns också romer som inte kan tala romska alls. Det beror på att romerna länge varit förtryckta och ibland har de inte fått tala sitt språk.

Hur är det i dag med romska i Sverige?

I Sverige är romani erkänt som nationellt minoritetsspråk i dag. Det har riksdagen bestämt. Romani tas också upp i språklagen. Det är bra för då har romani ett skydd, och det gör att ingen kan hindras att tala romani och att man i stället uppmuntras att lära sig det i skolan.

Uppdaterad 30 augusti 2019
penna