• Huvudmeny

Jiddisch

Jiddisch har funnits i Sverige sedan 1700-talet och är ett språk som talas över hela världen.

Ett världsspråk

Jiddisch är ett europeiskt språk men det är inte knutet till något speciellt land.

Jiddisch var modersmålet för flera miljoner européer fram till andra världskrigets början 1939. Många miljoner jiddischtalande blev då offer för den nazistiska förintelsen. I dag är det bara några få tusen i Europa som har jiddisch som sitt första språk. I hela världen talas jiddisch av kanske tre miljoner personer.

Ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige

I Sverige har språket funnits sedan 1700-talet, då jiddischtalande judar kom till Sverige från andra delar av Europa. I Sverige har det inte funnits någon riktig jiddischundervisning i skolan, så det är inte många som har lärt sig att läsa och skriva språket i skolan. Jiddisch är i första hand ett språk som talas i familjen och med släkt och vänner. Det är också ett språk som används i film, teater och musik. År 2000 blev det ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Från höger till vänster

Jiddisch är ett germanskt språk. Det är en blandning av flera språk: hebreiska, tyska och slaviska språk, som till exempel polska. För örat påminner jiddisch om tyskan. Ljuden liknar tyska, melodin låter bekant och vissa ord och uttryck känns igen. Men alfabetet är inte germanskt utan hebreiskt. När man läser och skriver på jiddisch går man från höger till vänster. Så här skriver man jiddisch: ייִדיש (hcsiddij).

Språkets grund är tyska, men man använder hebreiska ord för allt som har med helg och helighet att göra. Vardagliga ord och uttryck plockar man in från kringliggande språk. Nyheter försöker man anpassa till jiddisch.

Exempelvis heter snabel-a (@) shtrudl, precis som den äppelfyllda kakan heter på tyska.

I Sverige talas olika former av östjiddisch

Precis som i de flesta språk finns det i jiddisch också olika dialekter. De mest kända är polsk jiddisch, litauisk jiddisch och ukrainsk jiddisch.

Uppdaterad 15 september 2017