• Huvudmeny

Nya ord i språket

Nya ord dyker hela tiden upp i språket – för att vi behöver dem. Ibland lånar vi ord från engelskan eller andra språk, men oftast hittar vi på egna, svenska ord.

Bara de senaste åren har tusentals nya ord och uttryck bildats, som persa (sätta personligt rekord), hemester (semestra hemma) och yukigassen (organiserat snöbollskrig, japanskt lånord).

Om många börjar använda ett nytt ord, kommer det så småningom med i ordböcker som Svenska Akademiens ordlista. Men ordböckerna innehåller bara ett litet urval av de ord som finns; svenskan har hundratusentals andra ord du också kan använda.

Nyordslistan

Varje år sammanställer Språkrådet en nyordslista med nya ord och uttryck som börjat användas under året. 2020 hamnade ord som coronahälsning, infodemi, lesserwisser och simp på listan.

Uppdaterad 28 januari 2021
penna

Läs mer

Läs mer om nya ord och uttryck på sidorna Nyord

Tipsa oss om nya ord

Har du sett ett ord som du tycker behövs i språket? Skicka det till oss! Skriv en förklaring av ordet om det behövs och var du hittat ordet. Skriv också ditt namn.

E-post: nyord@
isof.se