• Huvudmeny

FN:s barnkonvention

I barnkonventionen sägs att alla barn ska ha samma rättigheter. Till exempel ska man visa respekt för barns kulturella identitet och språk.

Förenta nationerna (FN) är en internationell organisation som ska främja mänskliga rättigheter.

I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Det får inte vara någon skillnad beroende på till exempel vilken hudfärg eller kön någon har eller vilket språk man talar.

Särskild konvention för barns rättigheter

FN har också tagit upp barns rättigheter. Det finns en överenskommelse om det som kallas barnkonventionen. Den antogs av FN:s ledning 1989. Barnkonventionen är den av FN:s konventioner som flest länder har ratificerat, dvs. gjort giltiga. Det är just nu hela 194 länder. Sverige godkände den 1990.

Konventionen har 54 artiklar. De handlar om barnens bästa, till exempel rätt till hälsovård och utbildning. Men även om språk.

I överenskommelsen, eller konventionen, sägs att alla barn ska ha samma rättigheter. Sådana saker som hudfärg eller språk får inte göra någon skillnad.

Respekt för barns kulturella identitet och språk

Medlemsländerna ska också uppmuntra tv, radio och tidningar att ta hänsyn till barn som tillhör en minoritetsgrupp eller en urbefolkning genom att uppmärksamma deras språkliga behov. Det kan handla om att det bör finnas särskilda radio- eller tv-program på minoritetsspråk.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samerna är den enda svenska nationella minoritetsgruppen som också räknas som urfolk.

I barnkonventionen sägs också att man i medlemsländerna ska visa respekt för barns kulturella identitet och språk. Det är därför Sverige har erkänt de nationella minoriteterna och kommit med en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Uppdaterad 16 maj 2014
penna

Läs mer


På FN:s svenska webbplats kan du läsa barnkonventionen på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På FN:s internationella webbplats för unga, United Nations Cyberschoolbuslänk till annan webbplats, kan du läsa barnkonventionen på lättläst engelska.