• Huvudmeny

Barns språkliga rättigheter

Barn har också rättigheter när det gäller språk. Det finns lagar som handlar om att barn har rätt att använda sitt modersmål och att få lära sig språk.

Det är två lagar som är extra viktiga när det gäller barns språkliga rättigheter. Den ena är språklagen, den andra är minoritetslagen.  

Språklagen

Språklagen började gälla 2009. Den säger bland annat att svenska är huvudspråk i Sverige. Det betyder att alla, barn som vuxna, ska få chans att lära sig svenska. Det innebär också att alla myndigheter ska använda svenska och exempelvis inte använda engelska.

Så säger lagen också att det finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Dessutom finns ett svenskt teckenspråk. Dessa språk har man också rätt att få lära sig som barn. Lagen säger också att alla har rätt till sitt språk. Det innebär att man inte får hindra någon att tala sitt språk. 

Språklagen säger att språket som myndigheter använder ska vara begripligt så att alla kan fatta vad som gäller. Krångelsvenska är alltså förbjudet!

Minoritetslagen

Minoritetslagen handlar också om de nationella minoritetsspråken, alltså finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska, och om de minoritetsgrupper som talar dessa språk, alltså sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer.

Lagen säger till exempel att det är särskilt viktigt att barn som hör till de här minoritetsgrupperna ska få lära sig den kultur och det språk som hör ihop med gruppen och uppmuntras att använda detta språk. 

Annars handlar minoritetslagen mest om att man på vissa platser ska kunna få använda minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska när man kontaktar någon myndighet. 

Ett exempel: Emmas föräldrar bor i Södertälje och har finska som modersmål. De vill bygga till sitt hus. För att få göra det måste de be om tillstånd från den myndighet som bestämmer över byggverksamheten i Södertälje. Då kan de kontakta denna myndighet på finska och få svar på finska. Alla som jobbar på myndigheten kan förstås inte finska. Men de kan då koppla samtalet eller ge brevet vidare till någon som kan. För någon där måste kunna det. Det säger lagen.

Uppdaterad 16 maj 2014
penna


Läs mer


Språklagen

Läs mer om lagen och hela lagtexten på våra webbsidor om språklagen.

Minoritetslagen

Läs mer om lagen på våra webbsidor om minoritetslagen.