• Huvudmeny

Nyordens språkliga sammanhang

När nya ord kommer in i språket måste de förhålla sig till redan givna språkstrukturer.

Nyorden behöver anpassas till exempel i stavning och i vilken form de får i plural, men även i vilka sammanhang det passar att använda dem. För att dra slutsatser om vad det är för ord vi får in i språket går det även att studera nyorden för att se hur de bildas och vilken ordklass de tillhör. En del ord smälter lätt in medan andra genomgår förändringar eller används i flera varianter. Hur bildar vi nyord? Hur anpassas de? Vilka slutsatser kan vi dra om svenskans mottaglighet för nya ord?

I vänstermenyn hittar du olika underteman, med deluppgifter för varje tema. Till läraren: Se lärarhandledningen för mer utförlig information.

Uppdaterad 24 januari 2020