• Huvudmeny

Vad säger nyorden om ungdomstrender?

Ord som på olika sätt hänger ihop med ungdomskultur – hur de pratar, klär sig, umgås, kommunicerar, vilken musik de lyssnar på och hur de beter sig – följer tidens trender. Vilka ord för att beskriva företeelser inom ungdomskultur har kommit in i svenskan från 1940 och fram till i dag?

Uppgift


Studera följande ord:

brat

proggare

cisperson

punkare

dixie

raggare

emo

rejvare

e-sportare

rockare

hiphoppare

swingpjatt

hippie

syntare

hipster

youtuber

mods

yuppie


Diskutera:

  • Känner du igen orden? Vad tror du att de betyder?
  • När tror du att de började användas? Försök att placera in orden på den tidslinje som sträcker sig fram till i dag. Det äldsta är från 1940-talet.
  • Undersök vad orden betyder och när dessa ord kom in i svenskan. Försök att ta reda på när orden etablerade sig i språket. Lättast är att söka i en nyordsbok men ofta går det också att söka på dem i Svensk ordboklänk till annan webbplats. Där hittar du förklaringar och oftast även ett årtal om du klickar fram den längre förklaringen. (Facit finns i lärarhandledningen.)

Diskutera även:

  • Vad säger orden om ungdomar? Hur skulle man vara under de olika årtiondena? Vad var "inne” då?
  • Vilka av orden och företeelserna är fortfarande aktuella tycker du?
  • Vilka ord används i dag för att beskriva olika företeelser inom ungdomskultur? Gör en lista.

Redovisning


Välj ett årtionde att studera närmare. Leta reda på fler ungdomsord och välj ett antal ord som representerar tidsperioden.

  • Håll ett kort tal där du berättar om ordens betydelse och förklarar varför de är tidstypiska eller
  • Gör en tidslinje med ord, bilder och korta texter som illustrerar när ungdomsorden kom in i svenskan, vad de betyder och varför de etablerade sig när de gjorde det.
Uppdaterad 24 januari 2020