• Huvudmeny

Inaktuella nyord

Många av de ord som väljs ut till nyordslistan speglar händelser och företeelser under året som gått, men alla fortsätter kanske inte att vara aktuella. För att ett nyord ska stanna kvar i språket måste det fylla ett behov. En del nyord konstrueras eller uppmärksammas vid en enskild händelse, och behovet av det kan försvinna efter ett tag. En annan sak som är viktig är hur lätt ordet är att förstå och ta till sig. Vilka ord överlever och vilka dör ut – och varför?

Uppgift


Titta på några av de gamla nyordslistorna.

 • Studera listorna och markera ord du inte känner igen.
 • Ta reda på om dessa ord fortfarande kan anses vara aktuella. Använd till exempel följande metoder:
 • Sök i Svenska Akademiens ordlistalänk till annan webbplats (SAOL). Finns orden med i ordlistan?
 • För engelska lånord: sök i till exempel Onelooklänk till annan webbplats, Online etymology dictionarylänk till annan webbplats eller Urban dictionarylänk till annan webbplats. Får du träffar och förklaringar på orden?
 • Googla. Tänk på följande:
  • Får du många träffar?
  • Från vilket år är texterna?
  • Var är texterna publicerade?
  • Vem har skrivit texterna?
  • Används orden på det sätt som nyordslistan anger? Om inte, hur används de istället?

Sammanställ dina resultat med hjälp av följande frågor:

 • Vilka nyord används inte alls i dag?
 • Vilka nyord används i liten utsträckning i dag?
 • Vilka nyord används frekvent i dag?
 • Hur stor andel av nyorden
  • används inte alls
  • används i liten utsträckning
  • används frekvent?

Diskutera:

 • Varför tror du att vissa nyord dör ut?
 • Vilken typ av nyord har störst chans att överleva? Varför tror du det?

Redovisning


Välj ut ett eller ett par ord från tidigare års nyordslistor och skriv en språkspalt eller språkkrönika där du redogör för hur ordet används och resonerar om varför det överlevt eller inte.

Uppdaterad 24 januari 2020