• Huvudmeny

Namnenkät för dig i skolan

Hur tänker unga människor kring namn?

Sedan 1900-talets början har Institutet för språk och folkminnen och dess föregångare arbetat med att dokumentera och forska om språk och folklig kultur. Våra arkivsamlingar innehåller uppgifter om olika typer av namn - ortnamn, personnamn, djurnamn, firmanamn för att nämna några exempel. Vi har även stora dialektsamlingar och ett stort antal berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle.

Samlingarna omfattar språkligt material, levnadsberättelser, olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar, såväl gamla som nya. Vi hoppas att genom dessa upprop komplettera våra samlingar med material som speglar dagens samhälle.

Vår namnverksamhet

En del av vår verksamhet handlar om namn. Namn är en viktig del av språket och är ett språkligt uttryck vi använder ofta, utan att vi egentligen reflekterar så mycket över det. Namn berättar mycket om sin tillkomsttid och om människan som kulturvarelse.

Det är inte bara platser och människor som har namn. Även djur, växter, firmor och konstnärliga verk har namn. Det finns även många andra kategorier av namn. Vissa namn är mycket gamla men nya namn bildas ständigt.

Officiella och inofficiella platsnamn

Nya namn bildas ofta genom kommunala beslut men det finns också många inofficiella namn på platser i staden. Det kan vara namn på gator, torg, parker och andra mötesplatser och dessa namn används ofta inom en begränsad grupp, till exempel bland ungdomar. Bruket av dessa namn är ofta en del i det identitetsskapande gruppspråket.

Personnamn och smeknamn

Även valet av personnamn säger mycket om oss som sociala varelser. Vi har förnamn, ibland mellannamn och efternamn. Människors val av namn till sina barn säger mycket om den tid vi lever i, om människors självsyn och förhållande till kulturella normer. Vid sidan av våra förnamn förekommer också inofficiella namn, till exempel smeknamn. Sådana har funnits under lång tid.

På den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen dokumenterar vi och forskar om alla typer av namn.

Uppropet Namn

Till höger finns en länk till uppropet Namn som kan besvaras direkt i webbläsaren. Frågorna finns även som nedladdningsbar pdf-fil. Svaren på uppropet kommer att sparas för framtiden i våra offentliga samlingar. De kommer att kunna ge framtida forskare värdefull inblick i hur dagens unga tänker och berättar kring ämnet!

Om undersökningen

Undersökningen Namn ingår i Institutet för språk och folkminnens arbete med att dokumentera och forska kring olika typer av namn och namnbruk i Sverige. Undersökningen är också ett led i vår strävan att i ökad utsträckning samla in och forska om barn och ungdomars språk, erfarenheter och kultur.

Länkar och resurser

På den här sidan finns en samling med länkar som kan vara till hjälp i besvarandet av enkäten eller i annan undervisning. Via länken Skolmaterial om ort- och personnamn kommer du till våra sidor speciellt riktade till skolor där du dels kan läsa om vår verksamhet och dels ladda ner arbetsmaterial att använda i undervisningen.

I Ortnamnsregistret och Skånsk ortnamnsdatabas kan du söka på och läsa om olika ortnamn runt om i landet.

Titta också gärna på Språk- och folkminneskartan, där du kan söka efter digitaliserade uppteckningar inom språk, namn och folkminnen via ort.

Kontakt

Har du frågor om uppropet eller om myndighetens arbete är du varmt välkommen att kontakta Maria eller Marie-Louise. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur materialet kan utvecklas!

Uppdaterad 31 januari 2017