• Huvudmeny

Läromedel i romska

Här hittar du läromedel i romska. Förutom Isofs läromedel Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk hittar du även läromedel som tagits fram med bidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Låg-, mellan- och högstadiet (förskoleklass – årskurs 9)

Gymnasiet

Uppdaterad 14 oktober 2020